Alles wat je moet weten over de WisCAT oefentoets

Wanneer je een lerarenopleiding volgt dan krijg je in het eerste studiejaar ook te maken met de WisCAT rekentoets. Studenten krijgen in hun eerste jaar drie kansen om deze toets succesvol te behalen. Wanneer dit niet lukt, dan ben je helaas genoodzaakt om te stoppen met je opleiding.

Doel van de WisCAT

Het doel van de Wiscat oefentoets is dat leraren zelf goed kunnen rekenen, zodat ze natuurlijk ook hun leerlingen in de toekomst de juiste rekenvaardigheden kunnen bijbrengen. Om te kijken of je het rekenen voldoende onder de knie hebt dien je dus een rekentoets te maken, die ook wel de wiscat oefentoets wordt genoemd.

Oefenen voor de WisCAT toets

Er zijn talloze mogelijkheden om te oefenen voor de WisCAT oefentoets. Wij raden dan ook altijd aan om je goed voor te bereiden op deze toets. Een groot percentage van de studenten haalt namelijk deze toets niet in een keer. Ook moeten veel studenten de opleiding verlaten, omdat ze de toets niet gehaald hebben. Je kun je dus maar beter goed voorbereiden door veel te oefenen. Dit kan door middel van de juiste boeken of door middel van online oefentoetsen. Dit helpt je om jouw slagingskansen te vergroten.

Wat moet je kunnen om de WisCAT te behalen?

Voor het halen van de WisCAT moet je aan de volgende eisen voldoen:

  • Je hebt een goede rekenvaardigheid: Je moet dus vlot en foutloos rekenopgaven kunnen oplossen. Je hebt een goed ‘getalgevoel’:
  • Je kent de eigenschappen van het getal kent en weet hoe je die kunt gebruiken. Dit kan je oefenen door veel rekenopgaven te maken.
  • Je moet meerdere oplossingsmethoden kennen en opgaven op meerdere manieren op kunnen lossen.  

De onderdelen van de WisCAT oefentoets

De toets bestaat uit twee onderdelen. Het begint met het onderdeel hoofdrekenen. Hierbij krijg je vijftien opgaven die je binnen vijftien minuten moet beantwoorden, zonder het gebruik van een rekenmachine of pen en papier. Het tweede deel bestaat uit context rekenen. Hierbij komen de onderdelen breuken, procenten, verhoudingen, decimale getallen, meetkunde, statistieken, grafieken en tabellen aan bod.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *