Wat is kredietwaardigheid?

Wanneer een bedrijf zijn rekeningen kan betalen en dit ook doet is het bedrijf kredietwaardig. De term kredietwaardigheid komt vaak voor bij leningen. Banken willen in principe alleen geld verstrekken aan kredietwaardige bedrijven. Maar ook in de zakenwereld speelt kredietwaardigheid een grote rol. Wanneer een bedrijf zaken gaat doen met een ander bedrijf moeten zij eerst weten of de potentiële partner ook kredietwaardig is. Het is ook belangrijk om te weten of je klanten kredietwaardig zijn, om wanbetaling te voorkomen.

Waarom is kredietwaardigheid zo belangrijk?

Bedrijven willen weten met wie ze zakendoen. Klanten die niet kredietwaardig zijn, betalen mogelijk hun rekeningen niet. Kredietwaardige bedrijven betalen minder rente over (bank)leningen. Daarnaast zegt de kredietwaardigheid van bedrijven als totaal iets over de toestand van de economie. Neemt de kredietwaardigheid over de hele linie af, dan worden bedrijven financieel minder gezond en kan de economie in zwaar weer verkeren. Kredietwaardigheid is belangrijk voor het vertrouwen dat mensen hebben. Tot slot is kredietwaardigheid voor beursgenoteerde bedrijven van belang voor beleggers en beurskoersen.

Wat bepaalt de kredietwaardigheid?

Hoe gezonder een bedrijf, hoe hoger de kredietwaardigheid. De financiële gezondheid wordt onder meer afgeleid uit de solvabiliteit: hoe groot is de schuld ten opzichte van het eigen vermogen? Maar ook de liquiditeit speelt een rol: is er voldoende cashflow om aan de kortlopende verplichtingen te voldoen? Een hoge winstgevendheid en omzetgroei leiden tot een betere rating. Ook het betalingsgedrag is belangrijk: worden facturen binnen de afgesproken betalingstermijn betaald? Bedrijven met veel klanten zijn meer kredietwaardig dan bedrijven die afhankelijk zijn van slechts enkele klanten. Te veel voorraad vermindert de kredietwaardigheid, omdat er risico’s verbonden zijn aan veel voorraad.

Hoe wordt de kredietwaardigheid gemeten?

Iedere bank, kredietverzekeraar en kredietinformatiebureau gebruikt een eigen rekenmodel om de kredietwaardigheid van een bedrijf te bepalen. Zo heeft Coface ook een eigen rekenmodel om een kredietwaardigheidscheck uit te voeren. Hierbij worden er enkele variabelen ingevoerd en op basis van de ingevoerde variabelen berekent het model diverse ratio’s. Bij het invoeren van bepaalde variabelen wordt er rekening gehouden met bepaalde factoren. Een van deze factoren is onder andere het land waar het bedrijf is gevestigd. Ieder land heeft een eigen rating. Een andere factor is de sector waarin het bedrijf opereert. Verder gebruiken we ook gegevens van het bedrijf zoals jaarcijfers, de balans, verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht.

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *